skip to Main Content
Dueta Apartment Český Krumlov

Český Krumlov

Český Krumlov – rezidenční sídlo jihočeské aristokracie
Město bylo založeno již ve 13. století. V letech 1230-39 vybudoval Vítek II. starší hrádek, který se stal základem krumlovského zámku a okolo roku 1274 pak bylo založeno i město Český Krumlov. Díky ideálnímu umístění v meandru řeky Vltavy město od počátku vzkvétalo. K největšímu rozkvětu došlo po vymření Vítkovců v roce 1302, kdy z rozhodnutí Václava II. Převzali město i hrad do správy blízcí příbuzní z Rožmberku. Dlouhé roky se hradu i městu Český Krumlov vyhýbalo válečné pustošení, kterému se však nakonec nevyhnulo v průběhu Třicetileté války. Konec třicetileté války znamenal pro město přechod pod správu rodu Eggenberků, která však netrvala dlouho. Po vymření Eggenberků převzali správu města Schwarzenbergové a udělali z něj na dlouhé roky hlavní rodové sídlo. Monumentální přestavbu zámku i města z období vlády Schwarzenbergů obdivujeme dodnes.

Back To Top