skip to Main Content

Latrán – kouzelné podhradí města Český Krumlov

Latrán – kouzelné podhradí města Český Krumlov
Od roku 1555 je z výnosu Viléma z Rožmberka Latrán součástí města Český Krumlov. Do té doby se vyvíjel jako samostatné město a mezi Krumlovem a Latránem existovala značná rivalita v oblasti městských práv a výsad. Spory a půtky mezi městy byly vlastně důvodem k jejich spojení, které problematickou situaci vyřešilo. Mezi dominanty městské části Latrán patří především Kostel sv. Jošta, Zámecký pivovar či Budějovická brána.

Back To Top